Kdy k nám DO ŠKOLKY A ZASE DOMŮ od 6:30 do 15:30
image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Povinné informace

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Název

Mateřská škola Starý Bydžov

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Starý Bydžov
Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ, Jídelna

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  MŠ Starý Bydžov
  Starý Bydžov 13,
  503 57 Starý Bydžov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  MŠ Starý Bydžov
  Starý Bydžov 13,
  503 57 Starý Bydžov

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí - Pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  +420 495 493 020

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.msstarybydzov.cz/

 • 4.6 Adresa podatelny

  MŠ Starý Bydžov
  Starý Bydžov 13,
  503 57 Starý Bydžov

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  starybydzovms@seznam.cz

 • 4.8 Datová schránka

  fzekzr9

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 78-7770030267/0100

6. IČ

71007601

7. DIČ

CZ71007601, škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informací

Prostřednictvím elektronické pošty: starybydzovms@seznam.cz 

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): fzekzr9

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou:  Mateřská škola Starý Bydžov, Starý Bydžov 13, 503 57 Starý Bydžov

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem žádostí a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání. Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou MŠ Starý Bydžov poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány
 • V roce 2023 nebyly žádné informace požadovány