kdy k nám Do školky a zase domů od 6.30 do 15:30

Logopedická depistážDatum konání:
16.10.2018

Děti přihlášené na logopedickou depistáž přiveďte v úterý 16. 10.

do 7:30h!!!